HRH Facebookpagina


HRH Architecten

HRH Architecten is eind 2012 opgericht door Chanan Hornstra, Annekee Ritsema en Hiltje Huizenga. Alle drie hebben zij jarenlang ervaring opgedaan als architecten/projectleiders in dienst van verschillende architectenbureaus. Hun portfolio laat een ruim en gevarieerd scala aan gebouwen en studies van verschillende schaalniveaus zien.

Naast ontwerpprojecten waarmee zij ervaring hebben opgebouwd, richten de architecten van HRH zich vooral op actuele werkvelden en nieuwe kansen in de bouwsector. Voorbeelden daarvan zijn: de vergrijzing en de bijbehorende toenemende vraag naar zorgwoningen en aangepaste bouw; ontwerpen op maat met collectief particulier opdrachtgeverschap en het herbestemmen van leegstaand vastgoed als kantoren, winkels, maar ook monumentaal erfgoed.

HRH hecht groot belang aan een open dialoog en nauwe samenwerking met de opdrachtgever en andere partijen die deelnemen aan het ontwerpproces om tot het best passende eindresultaat te komen. Daarbij zijn zorgvuldige aandacht voor de wensen van de gebruiker, de stedenbouwkundige context, het budget, de planning, de techniek en de regelgeving vanzelfsprekende elementen die worden ingebracht in het werk. HRH heeft toegang tot een uitgebreid kennisnetwerk aan gespecialiseerde adviseurs op het gebied van bouwtechniek, management en calculatie.

Duurzaamheid in de breedste zin van het woord speelt een niet meer weg te denken rol in het werk van de architect. Momenteel komt eenderde van de energieconsumptie voor rekening van de gebouwde omgeving. HRH heeft ervaring met diverse duurzame projecten met een groen keurmerk. Ook met creatieve en eenvoudige middelen is het mogelijk het energieverbruik van gebouwen terug te dringen. Niet alleen geavanceerde bouw- en installatietechnieken zijn bepalend. Flexibiliteit, deugdelijke materialisering en een tijdloze architectuur zijn van belang voor een lange levensduur van gebouwen. HRH gaat op gebied van duurzaamheid graag in gesprek met de opdrachtgever om samen de wensen en mogelijkheden in kaart te brengen.

Annekee Ritsema
Chanan Hornstra Annekee Ritsema Hiltje Huizenga