HRH FacebookpaginaChanan Hornstra

Chanan Hornstra - Curriculum Vitae

Opleiding:
1992 – 1996TU Delft, Bouwkunde, Architectuur
1991 – 1992Academie voor Bouwkunst, Tilburg
1986 – 1990HTS bouwkunde, Amsterdam
1980 - 1986Vrije school, Amsterdam

Werkervaring:
2012 – hedenSamenwerkingsverband HRH architecten
2012 – hedenArchitect-directeur ‘Chanan Hornstra Architectuur’, Breda
2008 – 2012Projectarchitect bij BO.2 Architectuur en Stedenbouw, Tilburg
2000 – 2008Ontwerper - projectleider bij KCAP architects and planners, Rotterdam
1997 – 2000Assistent ontwerper, Architectenbureau Ir. Rudy Uytenhaak BV, Amsterdam
1996 – 1997Assistent ontwerper, Architectenbureau van den Heuvel, Breda
1990 – 1992Bouwkundig tekenaar bij o.a. HMV, Breda en Ton Voets, Delft

Nevenactiviteiten:
2012 – hedenLid ‘Platform Markdal’, Breda
2012 – hedenProgrammacommissie Architectuurcentrum ‘Gebouw F ‘, Breda
2011 – hedenTaskforce woningbouwrealisatie, (werkgroep 3) Breda

Architectenregister

Registratienummer: 1.961.201.009

Chanan Hornstra heeft zijn ervaring als architect opgebouwd in de afgelopen 17 jaar, waarin hij werkzaam was als architect-projectleider bij een aantal bekende architectenbureaus. Hij was daar verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitwerking van heel uiteenlopende projecten qua programma, complexiteit en schaal: Grootschalige en complexe (hoog)-bouwopgaven in binnenstedelijke gebieden, woningbouw, bedrijfshuisvesting en mobiliteit gerelateerde gebouwen. Meer recent heeft hij ervaring opgebouwd met herbestemmen en verduurzamen van bestaande (monumentale) gebouwen en particuliere woningbouw. Aandachtgebieden in het actuele werk zijn duidelijk gerelateerd aan vraagstukken waar de samenleving nu voor staat: Vergrijzing, duurzaamheid, stagnerende woningbouw, leegstand, transformatie en herbestemming.

Werken aan transformatie van minder vitale stadsdelen en overbodig geworden gebouwen gaat vaak over een tweede leven voor gebouwen en het onderzoeken van herbestemmingen als duurzame oplossing. Chanan ziet een grote uitdaging in het onderzoeken van mogelijkheden om een gebouw aan te passen aan eisen van deze tijd op gebied van gebruikscomfort en energieconsumptie. Dit is vaak ook voor een belangrijk deel een bouwkundige en installatietechnische uitdaging, die in nauw overleg met adviseurs wordt aangepakt. .

Chanan is warm pleitbezorger en stimulator van particulier opdrachtgeverschap. Hij is overtuigd dat daarmee tegemoet kan worden gekomen aan een werkelijke en passende woonwens en dat het bijdraagt aan de ontwikkeling van unieke en vernieuwende woonvormen (al dan niet gecombineerd met zorg) die beantwoorden aan een concrete behoefte. De vergrijzing geeft aanleiding om goed na te denken over de huisvesting en zorgbehoeften van ouderen. Hiermee kan ook een impuls gegeven worden aan de woningbouw. Chanan is als architect betrokken bij verschillende bouwinitiatieven van particulieren, maar daarnaast ook op ander niveau actief voor deze zaak, door bij te dragen aan onderzoek, publicaties en het organiseren van debatten hierover bij het architectuurcentrum Breda (gebouw F).

Publicaties (downloads):